...2019...
...vysledky Biela Vrana 2019... ...results Biela Vrana 2019...
...vysledky Sumna Vrana 2019... ...results Sumna Vrana 2019...
...vysledky - Black Friday 2019... ...results Black Friday 2019...

...2018...
...vysledky Biela Vrana 2018... ...results Biela Vrana 2018...
...vysledky Sumna Vrana 2018... ...results Sumna Vrana 2018...
...vysledky Black Friday 2018... ...results Black Friday 2018...

...2017...
...vysledky Biela Vrana 2017... ...results Biela Vrana 2017...
...vysledky Sumna Vrana 2017... ...results Sumna Vrana 2017...