Máme víťazov, ale aj ďalších ocenených súťaže

2. Black Friday Homebrew Competition Cassovia 2019

uskutočnenejKošiciach 11. - 13. decembra 2019.

 

Druhej edície sa zúčastnilo 17 domovaričov zo SlovenskaČeskej republiky. Špecifikom súťaže je, že domovariči môžu uvariť pivo v akomkoľvek pivnom štýle, jedinou podmienkou bolo, že pivo bude mať farbu podľa stupnice SRM 20° a viac.

Degustácie sa prísne riadili usmerneniami BJCP, počas dvoch degustačných dní súťažné pivá hodnotilo osem degustátorov - Maroš Hajduk (Padre brewing company), Martin Fek (HB - Mekfartin), Matúš Jánošík (Norma / KubboSelect), Marián Verbeník (HB - Liquidbrick Cassovia Urban Brewery), adrik (writer, beer bloger), David Špan (HB - Ruthen Brewery), Vladimír Mošoň, servisriadenie degustácií bobo (HB - Wardrobe Beer Manufactory).

 

Hlavná cena Black Friday 2019

1. miesto - Radovan Lacika - Coco Choco (20.C) - 95 bodovZlatoExcelent Beer

2. miesto - Martin Binder - Thirsty Sue 2019 (20.C) - 93 bodovZlatoExcelent Beer

3. miestoDrahoš Horváth - Imperium (33.B) - 87 bodovStriebro - Delicious Beer

 

Cena organizátora Black Friday 2019 *

Matúš Kocúr - Guinness Coconut Clone (15.B) - 82 bodov - Delicious Beer

 

Zlatá medailaexcelentné pivo - Excelent Beer ( 89, 00 - 100 bodov)
Strieborná medailavynikajúce pivo - Delicious Beer (75,00 - 88,99 bodov)
Bronzová medailadobré pivo - Good Beer (59,00 - 74,99 bodov)

 

Ocenení na

1. mieste

získava diplom, 20% zľavu na nákupNextHop, 20% zľavu na nákupMaroma, 30€ poukážku na knihy od WBM

2. mieste

získava diplom, 15% zľavu na nákupNextHop, 15% zľavu na nákupMaroma, 20€ poukážku na knihy od WBM

3. mieste

získava diplom, 10% zľavu na nákupNextHop, 10% zľavu na nákupMaroma, 10€ poukážku na knihy od WBM

 

Ocenení na

všetkých miestachminimálnym počtom bodov 59 získavajú 5% zľavu na nákupNextHop.

 

Kódy, resp. poukážky na zľavy budú zaslané na uvedené e-mailové adresy (v pondelok 16. 12. 2019) a skeny degustačných hárkov - score sheet (do 22. 12. 2019).

 

Ďakujeme sponzorom NextHop, Maroma, Nico Bistro&CafféPokhoi za pomocpodporu!

 

Víťazom a oceneným gratulujeme!

 

Osobne sa musím poďakovať, nie len degustátorom, ktorí súťažné pivá hodnotili na vysokej úrovni, ale aj Viktorovi Štefančíkovi (Nico) a Didimu (Pokhoi) za poskytnutie priestorov, vždy ústretovým Jankovi Hrnkovi (Nexthop) a Marekovi Kováčovi (Maroma), ktorí poskytli súťažiacimvíťazom zľavové poukážky.

Ďakujem, že pomáhate slovenskému homebrewingu!

 

* "bobova cena" :)