Thank you for your interest in the Sumna Vrana 2017 organized by KDD and Peter Bognar.

You only need to register your information once and can return to this site to enter more brews or edit the brews you've entered.

Entry Registration is Open

39 entries have been added to the system as of 12:13, Thursday 21 September, 2017.

To add your entries into the system, please proceed through the registration process or log in if you already have an account.

Judge and Visitor Registration is Open

If you have not registered and are willing to be a judge or visitor, please register.

If you have registered, log in and then choose Edit Account from the My Account menu indicated by the icon on the top menu.

Rules

 Šumná vrana 2017

  

 1. Súťaž sa bude konať v sobotu 23. 09. 2017(sobota, od 10:00 hod. POKHOI, Hlavna 20, 04001 Kosice)

     2. Súťaž bude mať tentoraz tri kategórie:

- A. Witbier-Blanche, podľa BJCP - 16A. (2008), resp. 24A. (2015)

- B. Experimental Beer – Slovak Herbal Ale – (upravená verzia kategórie z BV 2016)
- C. „free“ voľná kategória (akýkoľvek pivný štýl podľa BJCP 2015 s presnou špecifikáciou kategórie a pridaných špeciálnych surovín)

 

 1. Súťažné vzorky pív budú hodnotiť degustačná komisia zložená z pivovarníckych odborníkov, degustátorov ratebeer, Biela vrana a fanúšikovia skutočného piva. Hodnotenie vzoriek bude v štýle BJCP. Pripúšťa sa rovnosť bodov, v tom prípade môže byť udelených viacero rovnakých miest.

 

 4. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci slovenskí a českí domáci variči piva, ktorí v deň súťaže dovŕšili minimálny vek 18 rokov. Jeden domovarič piva môže prihlásiť maximálne dve vzorky piva vo vyhlásenej kategórií, o ktorých prehlási, že ich sám (resp. s inou osobou, osobami, ktoré uvedie) varil v domácich podmienkách a prihlásené pivo nebolo komerčne využívané. 

 

 1. Štartovné je darom, jedna súťažná vzorka – 2€ musí byť doručená najneskôr do 22. 09. 2017 (piatok, do 20:00 hod.) do rúk organizátora - Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, resp. po dohode na tel.: 0908 990 376 aj inak. Z darov budú hradené náklady na nákup diplomov.

 

 1. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny celkový objem 1l a musí byť v sklenených obaloch napr. 2 x 0,5l, 3 x 0,33l. Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok s názvom piva, výrobcu a zaradenie do kategórie. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok, ten musí byť pripevnený na fľaši gumičkou, štítok je súčasťou prihlášky. Organizátor uvíta, ak súťažiaci priloží k súťažnej vzorke etiketu označujúcu prihlásené pivo. Nepripúšťa sa označenie na korunkovom uzávere. Prihlásená vzorka piva musí mať uvedený spôsob prípravy (základné suroviny, sladové výťažky, ich kombinácia, brew kit). Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

 

 1. Súťažiaci musí vyplniť a zaslať organizátorovi prihlasovací formulár – prihlášku. Vyplnenú prihlášku a súťažné pivo je potrebné doručiť najneskôr do 22. septembra 2017 na adresu organizátora resp. pebox@azet.sk. Po uvedenom termíne organizátor nebude prijímať prihlášky, ani súťažné vzorky pív. Prihláška sa pošle na vyžiadanie u organizátora - pebox@azet.sk .

 

 1. Odmeny v kategórii A.Witbier-Blanche a B. Slovak Herbal Ale: Za 1., 2. a 3. miesto - diplom s vyznačením umiestnenia a bodového ohodnotenia, za 4. až x miesto (viac ako 59,00 b) - diplom s bodovým ohodnotením. Odmeny v kategórii C. "free - voľná" diplom s bodovým ohodnotením.

 

 1. Bodové ohodnotenie:
  Zlatá šumná vrana (1. stupeň) - excelentné pivo ( 89, 00 - 100 bodov)
  Strieborná šumná vrana (2. stupeň) - vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 bodov)
  Bronzová šumná vrana (3. stupeň) - dobré pivo (59,00 - 74,99 bodov)

 

 1. Súčasťou súťaže je súťaž fotografií s tématikou"Pivo", fotografie je možné zaslať vo formáte jpg, pričom je nutné dodržať minimálnu dĺžku jednej strany 1000px / 72 dpi. Veľkosť fotografie max. 25 MB, v prípade že fotografia prevyšuje limit, môžte zaslať link na úložisko, inak fotografie posielajte na e-mailovú adresu pebox@azet.sk. Fotografická súťaž je prístupná pre fotografov (amatérov), ktorí v deň súťaže dovŕšili 18 rokov veku. K fotografii je potrebné zadať meno autora a názov fotografie. Fotografie zaradené do súťaže bude hodnotiť trojčlenná komisia (profesionálny fotograf, designér a profesionálny pivovarník). Organizátor, resp. hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo vyradiť fotografie, ktoré obsahujú propagáciu násilia, podnecujú nenávisť všetkého druhu, používajú v texte a obraze hrubé výrazy a vulgarizmy.

 Odmeny v súťaži fotografií s tématikou "Pivo", 1., 2. a 3. miesto - diplom. Fotografie prijaté do súťaže budú následne postupne vystavené v priestoroch niektorých košických podnikov (Pokhoi, DvaDve, Pivovar Hostinec a Pivovar Golem).

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel v prípade nepredvídateľných okolností.

 

Daj Boh šťastia!

 

 V Košiciach 31. 07. 2017       

 

 Za Košickú domovaričskú divíziu Peter“bobo”Bognár

Competition Officials

You can send an email to any of the following individuals via Contact.

 • Peter Bognar — Competition Coordinator
 • Jan Demko — Technical And Registration Support