Vážení priatelia, domovariči piva, Košická domovaričská divízia organizuje

šiestu degustačná súťaž doma uvareného piva

 

 Šumná vrana 2018

  

1.Súťaž sa bude konať v sobotu 28. 09. 2018(sobota, od 9:00 hod.)

     2. Súťaž bude mať tentoraz tri kategórie:

- A. Witbier-Blanche, podľa BJCP - 16A. (2008), resp. 24A. (2015)

- B. Experimental Beer – Slovak Herbal Ale – (upravená verzia kategórie z BV 2016)
- C. „free“ voľná kategória (akýkoľvek pivný štýl podľa BJCP 2015 s presnou špecifikáciou kategórie a pridaných špeciálnych surovín), podmienkou je prihlásenie a dodanie súťažných vzoriek v kategóriách A. alebo B.

 

 3. Súťažné vzorky pív sa budú hodnotiť štýle BJCP odbornou porotou.

 

 4. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci slovenskí domáci variči piva, ktorí v deň súťaže dovŕšili minimálny vek 18 rokov. Jeden domovarič piva môže prihlásiť maximálne jednu vzorku piva vo vyhlásenej kategórii, o ktorých prehlási, že ich sám (resp. s inou osobou, osobami, ktoré uvedie) varil v domácich podmienkach a pivo, resp. receptúra nebola nijako využitá na komerčné účely.

 

 5. Štartovné je darom, jedna súťažná vzorka – 2€ musí byť doručená najneskôr do 27. 09. 2018 (piatok, do 20:00 hod.) do rúk organizátora - Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, resp. po dohode na tel.: 0908 990 376 aj inak. Z darov budú hradené náklady na nákup diplomov, odmien.

 

 6. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny celkový objem 1l a musí byť minimálne v dvoch sklenených obaloch napr. 2 x 0,5l, prípadne 3 x 0,33l. Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok s názvom piva, výrobcu a zaradenie do kategórie. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok, ten musí byť pripevnený na fľaši gumičkou, odnímateľnou páskou, štítok je súčasťou prihlášky. Organizátor uvíta, ak súťažiaci priloží k súťažnej vzorke etiketu označujúcu prihlásené pivo. Nepripúšťa sa označenie na korunkovom uzávere. Prihlásená vzorka piva musí mať uvedený spôsob prípravy (základné suroviny, sladové výťažky, ich kombinácia, brew kit). Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

 

 7.Súťažiaci musí vyplniť a zaslať organizátorovi prihlasovací formulár – prihlášku (zverejnenú na stránke súťaže). Vyplnená prihláška – registrácia bude akceptovaná len do 27. septembra 2018 (20:00 hod.). Po uvedenom termíne organizátor nebude prijímať registrácie a ani súťažné vzorky pív.

 

 8. Odmeny v kategórii A.Witbier-Blanche, B. Slovak Herbal Ale a C. "free - voľná" : Za 1., 2. a 3. miesto - diplom s vyznačením umiestnenia a bodového ohodnotenia.

 

 9. Bodové ohodnotenie:
Zlatá šumná vrana (1. stupeň) - excelentné pivo ( 89, 00 - 100 bodov)
Strieborná šumná vrana (2. stupeň) - vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 bodov)
Bronzová šumná vrana (3. stupeň) - dobré pivo (59,00 - 74,99 bodov)

 

 10. Súčasťou súťaže je súťaž fotografií s tématikou"Pivo", fotografie je možné zaslať vo formáte jpg, pričom je nutné dodržať minimálnu dĺžku jednej strany 1000px / 72 dpi. Veľkosť fotografie max. 25 MB, v prípade že fotografia prevyšuje limit, môžte zaslať link na úložisko, inak fotografie posielajte na e-mailovú adresu pebox@azet.sk.

Fotografická súťaž je prístupná pre fotografov (amatérov), ktorí v deň súťaže dovŕšili 18 rokov veku. K fotografii je potrebné zadať meno autora a názov fotografie. Fotografie zaradené do súťaže bude hodnotiť trojčlenná komisia (profesionálny fotograf, designér a profesionálny pivovarník). Organizátor, resp. hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo vyradiť fotografie, ktoré obsahujú propagáciu násilia, podnecujú nenávisť všetkého druhu, používajú v texte a obraze hrubé výrazy a vulgarizmy.

 Odmeny v súťaži fotografií s tématikou "Pivo", 1., 2. a 3. miesto - diplom. Fotografie prijaté do súťaže budú následne postupne vystavené v priestoroch niektorých košických podnikov (Pokhoi, DvaDve a Pivovar Hostinec).

11.   Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel v prípade nepredvídateľných okolností.

                                                         Daj Boh šťastia!   

 

 V Košiciach 26. 07. 2018                                                   Za Košickú domovaričskú divíziu Peter“bobo”Bognár

 

 

 

 

Požiadavky a parametre Witbier/Blanche podľa BJCP – A 16 (2008) resp. 24 A. (2015)

Základné parametre, ktoré by ste mali dodržať podľa BJCP:


OG: 1.044 - 1.052 FG: 1.008 - 1.012 IBU: 10 - 20 SRM: 2 - 4 ALC.: 4,5 - 5,5%

Vôňa: Stredná sladkosť (často s ľahkými tónmi medu alebo vanilky) s ľahko pikantnou obilninovou arómou pšenice, často nakyslou. Mierny závan koriandra, často s bylinnými, korenistými tónmi v pozadí. Stredne pikantná, citrusovo pomarančová ovocnosť. Nízka korenisto bylinná aróma chmeľu, nesmie však prekrývať ostatné charakteristiky. Nesmie byť prítomný žiadny diacetyl. Rastlinné, zelerové, šunkové arómy sú neprípustne. Korenie by malo ladiť s ovocnými, kvetinovými a sladkými vôňami ,ktoré by nemali byť príliš silne.

Vzhľad: Veľmi svetlá slamová až svetlo zlatá farba. Pivo by malo byt veľmi zakalené /škroby, prípadne kvasnice/, mliečny, bledožltý vzhľad. Hustá, pevná pena tvorená jemnými bublinkami. Trvanlivosť peny by mala byt relatívne dobra. Nesmie rýchlo opadať.

Chuť: Príjemné sladkosť (med vanilka) a pikantná, pomarančovo citrusová ovocnosť. Príjemne svieže suché, často nakyslé doznievanie . Môžu mať ľahkú pšeničnú chuť, takisto sa môže vyskytovať mliečna nakyslosť. Bylinne korenistá aróma, obsahujuce koriander a ďalšie korenia, mali by byť jemné a vyvážené, nie silne. Korenisto zemité tóny chmeľu v chuti sú veľmi slabé, skoro žiadne, nikdy by nemali prekryť korenie. Chmeľová horkosť je malá, až stredne nízka (ako u Hefeweizen), nesmie prekrývať osviežujúcu chuť ovocia a korenia, a nesmie pretrvávať až do konca. Horkosť z pomarančovej kôry nesmie byt prítomna. Rastlinné, zelerové, šunkové, mydlové príchute sú neprípustné. Žiadny diacetyl.

Pocit v ústach : Stredne ľahké, až stredné telo, často s hladkosťou a ľahká smotanovosť z nesladovanej pšenice a ovsa. Napriek pocitu plného tela a krémovosti pivo má suché doznievanie, často mierne nakyslé. Šumivý charakter a vysoká nasýtenosť. Veľmi osviežujúce , ľahko nakyslé, takmer žiadna horkosť v doznievaní. Pomarančové tony by nemali byt drsné a trpké. Pivo nesmie byt príliš ľahké a suché, zároveň však hutné, plné.

Celkový dojem: svieže, elegantné, chutné, stredne silne pšeničné pivo.

Komentár : Prítomnosť, charakter a stupeň korenitosti a mliečnej nakyslosti sa líšia. Príliš korenené alebo kyslé pivo nie je dobrým príkladom štýlu. Pivo má tendenciu rýchlo sa kaziť a nie je vhodné na dozrievanie. Žiaduce je mladé, čerstvé, svieže pivo. Väčšina príkladov má približne 5% ABV.

Ingrediencie: okolo 50% nesladovanej pšenice, 50% svetlého jačmenného sladu (obvykle plzeňského). V niektorých verziách až 5-10% ovsa. Ako korenie sa používa čerstvo mletý koriander, Curacao, sladká pomarančová kôra . Z ostatných korenín sa kvôli komplexnosti používa napríklad harmanček, rasca, škorica, sú ale oveľa menej výrazné. Kasnice vrchneho typu produkujúce ľahké, korenené chute. V niektorých prípadoch sa robí veľmi obmedzená mliečna fermentácia, alebo sa pridáva kyselina mliečna.

(preklad z BJCP a spracovanie Padre Maroche)

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimental Beer – Slovak Herbal Ale (Summer)

 

Špecifikácia: Experimentálne vrchne kvasené bylinné ľahké ale  

 

OG: voľne  FG: voľne     Alc.: min. 3,5% alk.    SRM: 2 –30°

 

Aróma: Charakteristická vôňa po použitej byline, resp. po použitých bylinách primeranej intenzity, tak aby sa vôňa dala špecifikovať. Pri kombinácii viacerých bylín dôraz na harmonický charakter. Vôňa by mala byť príjemná, nemala by byť umelá a nepríjemne dominantná, silná. Pripúšťa sa aj chmeľová aróma, ale musí byť harmonická, vyvážená s bylinnou arómou, môže dopĺňať celkový charakter, ba na konci sa aj prejaviť jasnejšie. Neprítomnosť chmeľovej arómy nie je považované za chybu

 

Vzhľad: Vzhľad tekutiny má byť v odtieni od slamovo-žltej po tmavšie hnedú ( pale straw – deep brown). Pena hustejšia bielej až svetlobéžovej farby, vyššia, s dostatočnou retenciou. Tekutina skôr číra, ale môže mať jemný zákal, nie mútna, resp. silne zakalená

 

Chuť: Rovnako ako aróma, aj v chuti by mala byť charakteristickou stopou po použitej byline, resp. bylinách, nie však agresívne, ale v súlade s celkovým telom, horkosťou po použitom chmeli, sladoch, spôsobom fermentácie a ich produktmi - estermi. Cieľom je vytvorenie harmonického a vyváženého vnemu chute použitých bylín a chmeľu. Nežiaducim prvkom je ostrá korenitosť, trpkosť, astringent    

 

Pocit v ústach: Môže sa líšiť v závislosti od použitých bylín. Telo by malo byť od ľahkého (nie vodnaté) až po stredne plné, po použitých sladoch, stredne sýtené, osviežujúce pri napití.

 

Celkový dojem: Základom je harmonické spojenie vône a chute použitých bylín, oceňovaná bude hlavne invenčnosť domovariča, ktorá bude jedným z najdôležitejších kritérií.

 

Suroviny:

Kvasinky: vrchná fermentácia

 

Slady: vo všeobecnosti všetky druhy sladov

 

Chmele: použitie „európskych“ chmeľov (nie americké, novozélandské, austrálske odrody), napr. nemecké, české, slovinské, slovenské, francúzske, anglické,... etc. Prípustný, resp. vítaný je aj "dry hoping"

 

Byliny: doporučujeme sa orientovať na byliny, aj liečivé, resp. okvetia, kvety, či lupene, korene, plody rastúce bežne na Slovensku, nie je to však vyslovenou podmienkou, viď. „Zoznam prípustných bylín a korenín“

 

Dodatky: prípustné sú pšeničné, ovsené, ražné vločky, melasa, med, javorový, brezový sirup, hroznový cukor, dubové stružliny, mach, vres,... Neprípustné sú dodatky ako repný cukor biely, tmavý, kandovaný , maltóza, maltodextrín

 

Označenie: v prihláške musia byť bezpodmienečne označené použité byliny, chmele a dodatky

 

 

(Návrh a spracovanie Peter „bobo“ Bognár a KDD)

 

 

 

                                   Zoznam prípustných bylín a korenín pre kategóriu

 

                                 Experimental Beer – Slovak Herbal Ale (Summer)

 

 

 

Alchemilka obyčajná        Archangelika lekárska


Baza čierna    Bazalka pravá   Benedikt lekársky   Borák lekársky
Borievka obyčajná  Breza bradavičnatá


Divozel malokvetý/veľkokvetý    Dub letný/zimný


Čakanka obyčajná   Čučoriedka obyčajná 


Fenikel obyčajný


Hloh obyčajný   Hluchavka biela


Ďatelina lúčna


Ibiš lekársky   Ihlica tŕnistá


Jahoda obyčajná   Jastrabina lekárska


Koriander siaty   Kostihoj lekársky


Levanduľa   Ligurček lekársky   Lipa malolistá   Lopúch äčší/menší/plstnatý
Lubovník bodkovaný 


Materina dúška   Mäta pieporná    Medovka lekárska
Nechtík lekársky 


Oman pravý    Ostružina krovitá


Pľúcnik lekársky   Palina pravá   Pamajorán obyčajný  Pastierska kapsička
Podbeľ liečivý   Prvosienka jarná   Púpava lekárska   Puškvorec obyčajný


Rebarbora dlanitá  Repík lekársky   Ríbezľa čierna  Rozmarín lekársky
Rumanček pravý   Ruža šípová


Skorocel kopijovitý
Šalvia lekárska


Trnka obyčajná


Valeriána lekárska   Veronika lekárska


Yzop lekársky


Žihľava dvojdomá