Vážení priatelia, domovariči piva 

Košická domovaričská divízia organizujetradičnou podporou pubu Pokhoi 

siedmu degustačná súťaž doma uvareného piva

 Šumna vrana 2019
 
Tentoraz meníme koncepciu tak, aby súťažiaci sa mohli osobne stretnúťvedeli priniesť svoje vzorky pivadeň súťaže. Preberanie súťažných vzoriek bude aj 19. 10. 2019 (sobota, teda aj v deň súťaže) v čase od 09.00 do 11.00 hodinyVyhlásenie výsledkov sa uskutoční o 17.00 hodine v priestoroch podniku Pokhoi

1. Súťaž sa bude konať v sobotu 19. 10. 2019 (od 09.00 do 17.00 hodiny) v priestoroch pubu Pokhoi, Hlavná 22, 040 01 Košice

2. Súťaž stanovené nasledovné kategórie podľa BJCP (2015):
- A. Witbier, podľa BJCP 24A. (2015),  1D. American Wheat Beer  a  23A. Berliner Weisse 
- B. Experimental Beer – Slovak Herbal Ale – (upravená verzia kategórie z BV 2016) 

3. Súťažné vzorky pív budú hodnotiť degustačná komisia zloženápivovarníckych odborníkov, someliérov, degustátorov ratebeer, Biela vranafanúšikovia skutočného piva. Hodnotenie vzoriek bude podľa doporučení BJCP. Pripúšťa sa rovnosť bodov, v tom prípade môže byť udelených viacero rovnakých umiestnení

4. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci slovenskí domáci variči piva, ktorídeň súťaže dovŕšili minimálny vek 18 rokov. Jeden domovarič piva môže prihlásiť maximálne jednu vzorku piva vo vyhlásenej kategórii, o ktorých prehlási, že ich sám (resp. s inou osobou, osobami, ktoré uvedie) varildomácich podmienkách

5. Štartovné je darom, jedna súťažná vzorka – 5€ pre vzorky prinesenédeň súťaže 19. 10. 2019 a 3€ pre vzorky pred dňom uskutočnenia súťaže. Miesto preberania súťažných vzoriek je pub Pokhoi, Hlavná 22, 040 01 Košice, prípadne vzorky, ktoré budú zaslané poštou (doručené do 18. 10. 2019, štartovné je potrebné pribaliťfľašiamsamostatnom nepremokavom obale) na adresu Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 KošiceRegistračný poplatok bude použitý na zabezpečenie cien, diplomov a ostatných nákladov spojenýchorganizáciou súťaže

6. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny celkový objem 0.66l a musí byť v minimálne dvoch sklenených obaloch napr. 2 x 0.33l, 2 x 0.5l, 2 x 0.7l,  2 x 0.75l. Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítoknázvom piva, výrobcuzaradenie do kategórie. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok (ID štítok vygenerovaný napr. TU) , ten musí byť pripevnený na fľaši gumičkou, štítok je súčasťou prihlášky. Organizátor uvíta, ak súťažiaci priložísúťažnej vzorke etiketu označujúcu prihlásené pivo. Nepripúšťa sa označenie na korunkovom uzávere. Prihlásená súťažná vzorka piva musí mať uvedený spôsob prípravy (základné suroviny, sladové výťažky, ich kombinácia, brew kit), ° Plato, alebo OG (Original  Gravity) a % obsah alkoholu. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť
 
7. Súťažiaci musí vyplniťzaslať organizátorovi prihlasovací formulárprihlášku, ktorá je v elektronickej podobe do 14. 10. 2019. Po uvedenom termíne organizátor nebude prihlášky prijimaťPrihláška Šumna vrana 2019 Tu.
 
8. Odmenykategórii A. a B. : diplomocenením stupňa (1. - 3.) a bodového ohodnotenia (viac ako 59,00 b).
 
9. Bodové ohodnotenie:
Zlatá šumná vrana (1. stupeň) - excelentné pivo ( 89, 00 - 100 bodov)
Strieborná šumná vrana (2. stupeň) - vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 bodov)
Bronzová šumná vrana (3. stupeň) - dobré pivo (59,00 - 74,99 bodov)
 
10. Súčasťou súťaže je súťaž fotografiítématikou "Pivo", fotografie je možné zaslať vo formáte jpg, pričom je nutné dodržať minimálnu dĺžku jednej strany 1000px / 72 dpi. Veľkosť fotografie max. 25 MB, v prípade že fotografia prevyšuje limit, môžte zaslať link na úložisko, inak fotografie posielajte na e-mailovú adresu pebox@azet.sk do 14. 10. 2019. 
Fotografická súťaž je prístupná pre fotografov (amatérov), ktorídeň súťaže dovŕšili 18 rokov veku. K fotografii je potrebné zadať meno autoranázov fotografie. Fotografie zaradené do súťaže bude hodnotiť trojčlenná komisia (profesionálny fotograf, designérprofesionálny pivovarník). Organizátor, resp. hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo vyradiť fotografie, ktoré obsahujú propagáciu násilia, podnecujú nenávisť všetkého druhu, používajútexte a obraze hrubé výrazyvulgarizmy.
Odmenysúťaži fotografiítématikou "Pivo", 1., 2. a 3. miestodiplomFotografie prijaté do súťaže budú následne postupne vystavenépriestoroch košických podnikov (Pokhoi, Pivovar Hostinec, Pivovar Golem a Žil Verne).
 
11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť poradiekategóriimenším počtom vzoriek (fotografií) ako 5, zároveň neudelí ocenenie, pokiaľ súťažná vzorka piva dosiahla menej ako 59 bodov.
 
12. Organizátor vyžaduje súhlas súťažiaceho zo zverejnením jeho mena, názvu pivovarusúťažného piva, výsledku hodnotenia resp. názvuzverejnenia súťažnej fotografie na fb stránke, stránke www.knp.sk  a stránke súťaže www.biela-vrana.sk .
 
13. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidielprípade nepredvídateľných okolností.
 
Daj Boh šťastia
 
V Košiciach 28. 08. 2019                          Za Košickú domovaričskú divíziu Peter “bobo” Bognár
  
 << Back

Witbier/Blanche podľa BJCP – A 16 (2008) resp. 24 A. (2015)

Základné parametre, ktoré by ste mali dodržať podľa BJCP:
OG: 1.044 - 1.052 FG: 1.008 - 1.012 IBU: 10 - 20 SRM: 2 - 4 ALC.: 4,5 - 5,5%

VôňaStredná sladkosť (častoľahkými tónmi medu alebo vanilky) s ľahko pikantnou obilninovou arómou pšenice, často nakyslou. Mierny závan koriandra, častobylinnými, korenistými tónmipozadí. Stredne pikantná, citrusovo pomarančová ovocnosť. Nízka korenisto bylinná aróma chmeľu, nesmie však prekrývať ostatné charakteristiky. Nesmie byť prítomný žiadny diacetyl. Rastlinné, zelerové, šunkové arómy neprípustne. Korenie by malo ladiťovocnými, kvetinovýmisladkými vôňami ,ktoré by nemali byť príliš silne.

VzhľadVeľmi svetlá slamová svetlo zlatá farba. Pivo by malo byt veľmi zakalené /škroby, prípadne kvasnice/, mliečny, bledožltý vzhľad. Hustá, pevná pena tvorená jemnými bublinkami. Trvanlivosť peny by mala byt relatívne dobra. Nesmie rýchlo opadať.

ChuťPríjemné sladkosť (med vanilka) a pikantná, pomarančovo citrusová ovocnosť. Príjemne svieže suché, často nakyslé doznievanie . Môžu mať ľahkú pšeničnú chuť, takisto sa môže vyskytovať mliečna nakyslosť. Bylinne korenistá aróma, obsahujuce korianderďalšie korenia, mali by byť jemnévyvážené, nie silne. Korenisto zemité tóny chmeľuchuti veľmi slabé, skoro žiadne, nikdy by nemali prekryť korenie. Chmeľová horkosť je malá, stredne nízka (ako u Hefeweizen), nesmie prekrývať osviežujúcu chuť ovociakorenia, a nesmie pretrvávať do konca. Horkosťpomarančovej kôry nesmie byt prítomna. Rastlinné, zelerové, šunkové, mydlové príchute neprípustné. Žiadny diacetyl.

Pocitústach : Stredne ľahké, stredné telo, častohladkosťouľahká smotanovosťnesladovanej pšeniceovsa. Napriek pocitu plného telakrémovosti pivo suché doznievanie, často mierne nakyslé. Šumivý charaktervysoká nasýtenosť. Veľmi osviežujúce , ľahko nakyslé, takmer žiadna horkosťdoznievaní. Pomarančové tony by nemali byt drsnétrpké. Pivo nesmie byt príliš ľahkésuché, zároveň však hutné, plné.

Celkový dojemsvieže, elegantné, chutné, stredne silne pšeničné pivo.

Komentár : Prítomnosť, charakterstupeň korenitostimliečnej nakyslosti sa líšia. Príliš korenené alebo kyslé pivo nie je dobrým príkladom štýlu. Pivo tendenciu rýchlo sa kaziťnie je vhodné na dozrievanie. Žiaduce je mladé, čerstvé, svieže pivo. Väčšina príkladov približne 5% ABV.

Ingrediencieokolo 50% nesladovanej pšenice, 50% svetlého jačmenného sladu (obvykle plzeňského). V niektorých verziách 5-10% ovsa. Ako korenie sa používa čerstvo mletý koriander, Curacao, sladká pomarančová kôra . Z ostatných korenín sa kvôli komplexnosti používa napríklad harmanček, rasca, škorica, ale oveľa menej výrazné. Kasnice vrchneho typu produkujúce ľahké, korenené chute. V niektorých prípadoch sa robí veľmi obmedzená mliečna fermentácia, alebo sa pridáva kyselina mliečna.

(preklad z BJCP a spracovanie Padre Maroche)
 
 << Back


Experimental Beer – Slovak Herbal Ale (Summer)
 
ŠpecifikáciaVrchne kvasený bylinný ľahký ale  
 
OG: voľne  FGvoľne     Alc.: min. 3,5% alk.    SRM: 2 – 18°
 
ArómaCharakteristická vôňa po použitej byline, resp. po použitých bylinách primeranej intenzity, tak aby sa dala vôňa špecifikovať. Pri kombinácii viacerých bylín dôraz na harmonický charakter. Vôňa by mala byť príjemná, nemala by byť umelánepríjemne dominantná, silná. Pripúšťa sa aj chmeľová aróma, ale musí byť harmonická, vyváženábylinnou arómou, môže dopĺňať celkový charakter, ba na konci sa aj prejaviť jasnejšie. Neprítomnosť chmeľovej arómy nie je na závadu.
 
VzhľadVzhľad tekutiny byťodtieni od slamovo-žltej po mierne oranžovú. Pena hustejšia bielej farby, vyššia. Tekutina číra, ale môže mať jemný zákal, nie mútna, resp. silne zakalená.
 
ChuťRovnako ako aróma, aj v chuti by mala byť charakteristickou stopou po použitej byline, resp. bylinách, nie však agresívne, ale v súladecelkovým telom, horkosťou po použitom chmeli, sladoch, spôsobom fermentácie a ich produktmiestermi. Cieľom je vytvorenie harmonickéhovyváženého vnemu chute použitých bylínchmeľu. Nežiaducim prvkom je ostrá korenitosť, trpkosť.    
 
PocitústachMôže sa líšiťzávislosti od použitých bylín. Telo by malo byť ľahké (nie vodnaté) stredne plné, po použitých sladoch, stredne sýtené, osviežujúce pri napití.
 
Celkový dojemZákladom je harmonické spojenie vône a chute použitých bylín, oceňovaná bude hlavne invenčnosť domovaričaktorá sa bude posudzovať.
 
Suroviny:
Kvasinky: horná fermentácia
 
Sladyvo všeobecnosti svetlé slady ako svetlý plzeňský, pale ale, pšeničný, bavorský,...
 
Chmele: - doporučujeme použiťeurópskechmele (nie americké, novozélandské,...), napr. nemecké, české, slovinské, slovenské, francúzske, anglické,... etc. Prípustný, resp. vítaný je aj "dry hoping".
 
Bylinydoporučujeme sa orientovať na byliny, aj liečivé, resp. okvetia, kvety, či lupene, korene, plody rastúce na Slovensku, nie je to však podmienkou, napr.: kvet bazy, lipový kvet, horec žltý, borievka, medovka lekárska, ruža šípová, šalvia lekárska, kvety hlohu, palina, mäta, levanduľa, koriander, curacao – bitter orange peel, zázvor, sladké drievko, vanilkový struk, korenie, aníz, fenikel, .... etc.
 
Dodatkyprípustné pšeničné, ovsené, ražné vločky, melasa, med, javorový, brezový sirup, dubové stružliny, írsky mach, etc. Neprípustné cukor biely, kandovaný , tmavý, maltóza, maltodextrín.
 
Označenie: v prihláške, resp. na štítku musia byť bezpodmienečne označené použité byliny, chmeledodatky.
 
Spracovanie Peter "bobo" Bognár

<< Back

 

Berliner Weisse podľa BJCP – 23 A. (2015)

Celkový dojem: veľmi svelté, osviežujúce, nízko alkoholické nemecké pšeničné pivo s čistou

mliečnou kyslosťou a vysokou úrovňou nasýtenia. Ľahké chlebnaté sladové chute dopĺňajú kyslosť,

ktorá by nemala vyznievať umelo. Akékoľvek chute z Brettanomyces nežiadúce.

Aróma: Silný kyslý charakter je dominantný (stredný stredne vysoký). Môže sa vyznačovať

stredným ovocným charakterom (citrón alebo kyslé jablko). Ovocnosť sa môže zvýšiť s vekom a

ľahké kvetinové charaktery sa môžu tiež rozvinúť. Žiadna chmeľová vôňa. Pšenica môže pripomínať

chlebové cesto v čerstvejších verziách, v kombinácii s kyslosťou môže pripomínať kyslý chlieb. Môže

sa doplnkovo vyznačovať charakterom z Brettanomyces kvasiniek.

Vzhľad: veľmi svelté slamové. Priehľadnosť sa pohybuje od čistej ku mierne zakalenej tekutine.

Vysoká, hustá, biela pena so slabou trvanlivosťou. Vždy šumivé.

Chuť: čistá mliečna kyslosť dominuje a môže byť výrazne silná. Doplnkové chlebnaté a obilninové

pšeničné chute všeobecne prítomné. Chmeľová horkosť je neprítomná, kyslosť poskytuje

rovnováhu, nie chmel. Nikdy nie octové. Limitované citrusovo-citrónové a kyslojablkové ovocné chute

môžu byť prítomné. Veľmi suchý koniec. Dominuje kyslosť, ale trochu sladovej chute by mala byť

prítomná. Žiadna chmeľová chuť, doplnkovo sa môže vyskytovať charakter kvasiniek Brettanomyces.

Pocit v ústach: Ľahké telo. Veľmi vysoké sýtenie. Žiadne vnímanie alkoholu. Osviežujúca, ovocná

kyslosť.

Komenty: v Nemecku, je zaklasifikované ako Schankbier označujúce pivo s nízkou počiatočnou

hustotou v rozmedzí 7-8°P, často podávané s pridaním sladkého sirupu (mit schuss) ochutné

malinami, lipkavcom, rascovým schnappsom s cieľom vyvážiť silnú kyslosť. Je charakterizovaný ako

najosviežujúcejšie pivo na svete.

História: Regionálna špecialita Berlína, označované Napoleonskými vojskami v 1809 ako

Šampanské Severu vďaka svojmu živému a elegantnému charakteru. V jednom čase bol zaúdený a

taktiež objavovala sa aj märzenovsky silná 14°P verzia. Veľmi zriedkavé pivo v Nemecku ale niektoré

americké remeselné pivovary v súčasnosti produkujú toto pivo pravidelne.

Charakteristické zloženie: Pšeničný slad je zvyčajne 50% celkového množstva použitých obilovín

(podobne ako u všetkých nemeckých pšeničných pív) a zvyšok je typicky Plzeňský slad. Symbiotická

fermentácia s vrchne kvasiacimi kvasinkami a Lactobacilom vytvára ostrú kyslosť, ktorá môže byť

zvýraznená miešaním pív rôznej zrelosti počas fermentácie a predĺženého zrenia v chlade. Chmeľová

horkosť je neexistujúca. Dekokcia s chmelením za rmutovania tradičnými postupmi. Nemeckí

pivovarský vedci veria, že Brettanomyces nevyhnutné pre dosiahnutie správneho chuťového

profilu ale tento charakter by nemal byť silný.

Porovnanie štýlov: prirovnávajúc ku lambicu, všeobecne nie je tak kyslý a čistú mliečnu kyslosť

s potlačeným funkom pod senzoricky detekovateľnú úroveň. Taktiež nižší objem alkoholu.

Hlavné charakteristiky: 1.028 – 1.032 IBUs: 3 – 8 FG: 1.003 – 1.006 SRM: 2 – 3 ABV: 2.8 – 3.8%

Komerčné príklady: Bayerischer Bahnhof Berliner Style Weisse, Berliner Kindl Weisse, Nodding

Head Berliner Weisse, The Bruery Hottenroth

<< Back